Sertai Peraduan #BUKANEXTRA sekarang!

 

 

Ingin menang RM2,000  kredit eWallet Touch ’n Go?  Mudah sekali!
 
Pertama - Follow/Ikuti akaun Instagram @liamalaysia dan set akaun anda menjadi Umum atau Public
Kedua - Kongsikan cerita atau expresi penuh DRAMA anda
Ketiga - Hiasi video anda dengan pelekat atau sticker #BUKANEXTRA 
Keempat - Hashtag #IniExtra #LifeInsuranceBukanExtra dan tag @liamalaysia
Kelima - Muat naik cerita anda!  Muat naik sebanyak mungkin untuk menang!
Nota:  Bagi ejen atau kakitangan syarikat ahli LIAM , jangan lupa #LIAMmember
 
Terma dan Syarat Peraduan #BUKANEXTRA
 
1. Peraduan
 
Peraduan #BukanExtra ("Peraduan") dianjurkan oleh Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) ("Penganjur") dan dihoskan di Instagram. Tidak memerlukan sebarang pembelian atau pembayaran untuk menyertai Peraduan ini.
 
2. Tempoh Peraduan
 
Peraduan akan berlangsung dari 9 September 2020, 12:00 pm hingga 31 Oktober 2020, 11:59 pm ("Tempoh Peraduan"). 
 
3. Kelayakan
 
i. Peraduan ini terbuka untuk semua warganegara Malaysia, yang pada permulaan Tempoh Peraduan, telah mencapai usia 18 tahun, dan setiap masa akan tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini, syarat dan polisi platform media sosial ( Facebook, Instagram), dan undang-undang Malaysia yang berkaitan. Individu  yang layak menyertai Peraduan ini / disebut dalam Terma dan Syarat ini sebagai ("Peserta" / "Peserta").
 
ii. Tertakluk pada kelayakan yang dinyatakan di sini, akan ada dua (2) kategori Peserta untuk Peraduan ini:
a. Orang awam ("Orang Awam") yang tidak berada di bawah (b) di bawah ini, dan
b. Semua pekerja agensi insurans hayat di Malaysia dan individu yang berdaftar dengan LIAM sebagai perantara insurans hayat yang aktif ("Kakitangan & Ejen").
 
iii. Kakitangan agensi pengiklanan dan promosi yang berkaitan, dan ahli keluarga terdekat mereka tidak akan layak untuk menyertai Peraduan ini.
 
4. Mekanik Peraduan
 
i. Untuk menghantar penyertaan peraduan (dengan ini disebut sebagai "Penyertaan"), Peserta mesti mengikuti langkah-langkah di bawah:
 
a. Untuk orang ramai:
Langkah 1: Peserta perlu ‘mengikuti’ laman Instagram LIAM, @liamalaysia;
Langkah 2: Peserta perlu merakam foto atau video mereka yang beriaksi terhadap apa sahaja dengan ungkapan mereka yang paling ‘ekstra’ dan menghiasnya dengan pelekat #BukanExtra oleh LIAM di Instagram Story;
Langkah 3: Peserta mesti memuat naik foto atau video ke Cerita Instagram mereka, tag @liamalaysia dan sertakan hashtag #IniExtra #LifeInsuranceBukanExtra
Langkah 4: Peserta mesti menetapkan privasi profil Instagram mereka sebagai 'umum' sepanjang Tempoh Peraduan. 
 
b. Untuk kakitangan dan ejen:
Langkah 1: Peserta perlu ‘mengikuti’ laman Instagram LIAM, @liamalaysia;
Langkah 2: Peserta perlu merakam foto atau video mereka yang beriaksi terhadap apa sahaja dengan ungkapan mereka yang paling ‘ekstra’ dan menghiasnya dengan pelekat #BukanExtra oleh LIAM di Instagram Story;
Langkah 3: Peserta mesti memuat naik foto atau video ke Cerita Instagram mereka, tag @liamalaysia dan sertakan hashtag #IniExtra #LifeInsuranceBukanExtra #LIAMmember;
Langkah 4: Peserta mesti menetapkan privasi profil Instagram mereka sebagai 'umum' sepanjang Tempoh Peraduan. 
 
ii. Setiap Peserta dibenarkan menghantar Sebanyak Penyertaan yang mereka mahukan. Walau bagaimanapun, setiap Peserta hanya layak memenangi maksimum satu (1) hadiah.
 
iii. Penyertaan yang dihantar di luar Tempoh Peraduan akan ditolak dan sebarang rayuan untuk lanjutan masa tidak akan dilayan.
 
iv. Penganjur berhak untuk membatalkan dan membuang mana-mana Peserta dari Peraduan tanpa pemberitahuan atau pendedahan maklumat terlebih dahulu sekiranya Peserta dicurigai mengganggu Penyertaannya, melanggar terma dan syarat Peraduan, dan / atau dianggap tidak sesuai oleh Penganjur (berunsur kesat, lucah, tidak peka agama, bermotifkan politik, dll.) 
 
5. Pemilihan Pemenang
 
i. Bagi orang ramai, sebanyak tujuh (7) Pemenang akan dipilih. Terdapat satu (1) Pemenang Hadiah Utama dan enam (6) Pemenang Saguhati.
 
ii. Untuk Kakitangan & Ejen, sejumlah tujuh (7) Pemenang akan dipilih. Terdapat satu (1) Pemenang Hadiah Utama dan enam (6) Pemenang Saguhati.
 
iii. Pemenang Peraduan (dengan ini disebut sebagai "Pemenang "), akan dipilih berdasarkan kreativiti mereka dan kriteria yang diperlukan yang disenaraikan diatas budi bicara Penganjur.
 
iv. Senarai Pemenang akan diumumkan di laman Facebook dan Instagram LIAM ("Pengumuman Pemenang").
 
v. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat atau rayuan lanjut tidak akan dilayan.
 
6. Hadiah
 
i. Hadiah (dengan ini disebut sebagai "Hadiah") dari Peraduan ini terdiri daripada:
 
a. Untuk Orang Awam:
Satu (1) Hadiah Utama kredit eWallet Touch ’n Go bernilai RM2,000 dan akan muncul dalam video utama #BukanExtra 
Enam (6) Hadiah Saguhati kredit eWallet Touch ’n Go masing-masing bernilai RM1,000.
 
b. Untuk Kakitangan & Ejen:
Satu (1) Hadiah Utama kredit eWallet Touch ’n Go bernilai RM2,000.
Enam (6) Hadiah Saguhati kredit eWallet Touch ’n Go masing-masing bernilai RM1,000. 
 
ii. Penganjur berhak untuk menggantikan Hadiah dengan Hadiah bernilai serupa, dengan atau tanpa notis.
 
iii. Hadiah tidak dapat dikembalikan, tidak boleh dipindah milik, dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai, kredit atau barang-barang lain dalam bentuk.
 
iv. Hadiah-hadiah tersebut tertakluk kepada syarat dan ketentuan lain mengenai syarat-syarat penggunaan oleh Touch ’n Go dari semasa ke semasa, seperti tetapi tidak terhad pada tarikh luput dan caj.
 
v. Hadiah tidak termasuk semua caj yang mungkin ditanggung oleh Pemenang, jika ada, seperti cukai, pungutan, yuran.
 
7. Senarai pendek dan Pemberitahuan
 
i. Untuk Kakitangan & Ejen, Peserta yang disenarai pendek akan dimaklumkan melalui Mesej Langsung (Direct Message) Instagram untuk memberikan butiran berikut untuk tujuan pengesahan:
Nama penuh
Nombor MyKad
E-mel
Nombor telefon
Nama syarikat
Jawatan 
 
ii. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui Mesej Langsung  (Direct Message) Instagram dan mereka perlu memberikan butiran berikut untuk penebusan Hadiah:
Nama penuh
Nombor MyKad
E-mel
Nombor telefon
 
iii. Penganjur berhak untuk menerbitkan nama penuh pemenang di mana-mana laman web LIAM atau laman media sosial, surat khabar dan / atau dalam bahan promosi. Peserta harus bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat peribadi, maklumat hubungan dan alamat e-mel mereka telah dihantar adalah benar. 
 
8. Penebusan hadiah
 
i. Pemenang akan diberitahu melalui Mesej Langsung (Direct Message) Instagram apabila Hadiah telah dihantar.
 
ii. Penganjur berhak meminta MyKad asli atau dokumen asli / bahan sokongan lain untuk tujuan pengesahan.
 
iii. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemenang tidak dapat dihubungi dengan alasan apa pun setelah sekurang-kurangnya tiga (3) percubaan dan / atau tidak memberi respons kepada Penganjur dengan alasan apa pun. Pemenang akan mempunyai tujuh (7) hari dari tarikh Pengumuman Pemenang untuk menunjukkan penerimaan Hadiah, jika gagal, Hadiah akan dilucutkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas usaha-usaha yang lewat, salah arah, hilang atau tidak berjaya untuk memberitahu Pemenang.
 
iv. Sekiranya Hadiah dilucutkan, Penganjur berhak untuk memilih Pemenang ganti / pengganti mengikut budi bicara Penganjur pada bila-bila masa.
 
v. Hadiah akan dihantar oleh Penganjur kepada Pemenang melalui e-mel atau dengan cara lain yang difikirkan sesuai oleh Penganjur. Penganjur secara tegas menolak sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penghantaran Hadiah yang hilang dan / atau tidak berjaya. Hadiah yang dihantar kepada Pemenang yang tidak ditebus dan / atau tidak dituntut dalam mana-mana tarikh luput yang ditetapkan akan hilang.
 
9. Dasar Privasi
 
Dengan mengambil bahagian, Peserta dengan jelas menyatakan bahawa Penganjur akan menyimpan data peribadi yang diperlukan dari Peserta dan Penganjur berhak untuk menggunakan Penyertaan mereka untuk bahan promosi seperti iklan digital, siaran sosial, dan / atau bentuk media lain yang difikirkan sesuai oleh Penganjur. Peserta bebas untuk membatalkan persetujuan penyerahan penyertaan mereka untuk penyimpanan data dan / atau penggunaan media dengan menghantar e-mel kepada Penganjur seperti yang dinyatakan di bawah dan dengan berbuat demikian, Peserta menarik penyertaannya dalam Peraduan ini dan tidak lagi layak memenangi Hadiah.
 
Semua Peserta dengan ini bersetuju untuk menggunakan nama, nama panggilan, gambar, rakaman suara atau video mereka, dan / atau maklumat lain yang diperoleh daripada mereka untuk tujuan publisiti, iklan, perdagangan dan / atau promosi di mana-mana media oleh Penganjur, tanpa persetujuan atau pampasan terlebih dahulu. 
 
10. Syarat Tambahan
 
Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta akan disetujui sepenuhnya dan tanpa syarat untuk terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini.
 
i. Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan, kegagalan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, pencurian atau pemusnahan, akses tanpa izin ke dan / atau perubahan komunikasi pengguna dan / atau anggota, atau apa-apa masalah dan / atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon, laman web, sistem dalam talian komputer, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, sistem, peralatan, perisian, kegagalan e-mel dan / atau penerimaan kemasukan kerana masalah teknikal dan / atau kesesakan lalu lintas di internet dan / atau perkhidmatan telekomunikasi.
 
ii. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk membatalkan mana-mana individu yang ditentukannya akan mengganggu proses masuk atau pengendalian Peraduan, atau bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma dan Syarat ini. Keputusan Penganjur dalam hal ini adalah muktamad dan surat-menyurat tidak akan dilayan.
 
iii. Penganjur berhak untuk mengubah syarat kelayakan dan / atau mengubah Terma dan Syarat tanpa notis terlebih dahulu, dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Penganjur. Penganjur juga berhak untuk menangguhkan, menghentikan atau mengubah Peraduan dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Peserta. Cara pemberitahuan (jika ada) penangguhan, penamatan atau perubahan hendaklah mengikut budi bicara Penganjur.
 
iv. Keputusan Penganjur mengenai apa-apa dan / atau semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan termasuk terma dan syarat di sini atau apa-apa pindaan yang sama adalah muktamad, mengikat dan muktamad dan tidak ada surat-menyurat yang akan dilayan.
 
v. Sekiranya Peserta mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Peraduan ini, sila hubungi LIAM melalui Mesej Peribadi (Private Message) di Facebook LIAM atau Mesej Langsung (Direct Message) laman Instagram LIAM untuk maklumat lebih lanjut.
 
Untuk maklumat lanjut sila layari www.bukanextra.com